Värikoodatut esitteet: sama ilme, eri asiakaskunta. / Color coded brochures: same visual style, different customer groups.
Graafinen suunnittelu ja kuvankäsittely. / Graphic design and photo retouch. 

Asiakas/client: LUT University
Kuvat/photos: Adobe Stock
Back to Top