Tarjoan kokonaisvaltaisia visuaalisen suunnittelun palveluita sekä viestinnän konsultointia kaiken kokoisille yrityksille, projekteille ja hankkeille. 
I offer comprehensive visual design services and communications consulting for companies and projects of all sizes.
"Jos sinulla on viesti vietävänä, tehtäväni on saattaa se perille – juuri oikeassa muodossa."
Graafinen suunnittelu / Graphic design
Suunnittelen kaikkea visuaalista sähköisiin ja fyysisiin alustoihin aina tulitikkurasiasta kerrostalonkokoisiin esityksiin.
- Kokonaisvaltainen visuaalisen ilmeen suunnittelu (graafinen ilme) / Visual identity design
- Logosuunnittelu / Logo design
- Taitto / Layout
- Kuvitus / Illustration
- Animaatio / Motion graphics
- Verkkosivujen suunnittelu ja toteutus / Web design
- UX/UI-suunnittelu / UX/UI
- Opasteiden suunnittelu / Signpost design 
- Perinteisten leimasimien suunnittelu ja toteutus / Traditional stamp design and production
Valokuvaus / Photography
- Henkilökuvaus / Portraits
- Markkinointi- ja tuotekuvaus / Marketing and products 
- Tapahtumakuvaus / Events
Sisällöntuotanto 
- Tekstien tuottaminen kaikenlaiseen viestintään ja markkinointiin
- Oikoluku ja stilisointi
- Haastattelut
- Teema-artikkelit
Musiikkituotanto / Music production
- Sävellys / Composition
- Musiikkiteemat, -jinglet ja -taustat/ Musical themes, jingles and backgrounds
Esimerkki työnkulusta: 
- Työ aloitetaan asiakkaan kanssa yhteisellä suunnittelupalaverilla, jossa selvitetään mitä asiakas tarvitsee, käydään läpi kokonaisuus ja projektin työvaiheet.
- Prosessiin kuuluu erilaisia luonnosvaiheita tilanteen ja työn laajuuden mukaan. Luonnosvaiheiden määrä sovitaan yhdessä.
- Asiakkaalle toimitetaan valmiit tiedostot/tuotteet sopimuksen mukaan. 
Ole yhteydessä, niin keskustellaan tarkemmin!
Back to Top