Tarjoan kokonaisvaltaisia visuaalisen suunnittelun palveluita kaiken kokoisille yrityksille, projekteille ja hankkeille. 
"Jos sinulla on viesti vietävänä, tehtäväni on saattaa se perille – juuri oikeassa muodossa."
Graafinen suunnittelu / Graphic design
- Kokonaisvaltainen visuaalisen ilmeen suunnittelu (graafinen ilme) / Visual identity design
- Logosuunnittelu / Logo design
- Taitto / Layout
- Kuvitus / Illustration
- Animaatio / Motion graphics
- Verkkosivujen suunnittelu ja toteutus / Web design
- UX/UI-suunnittelu / UX/UI
- Opasteiden suunnittelu / Signpost design 
- Perinteisten leimasimien suunnittelu ja toteutus / Traditional stamp design and production
Valokuvaus ja videointi / Photography and video
- Henkilökuvaus / Portraits
- Markkinointi- ja tuotekuvaus / Marketing and products 
- Tapahtumakuvaus / Events
Sisällöntuotanto 
- Tekstien tuottaminen kaikenlaiseen viestintään ja markkinointiin
- Oikoluku ja stilisointi
- Haastattelut
- Teema-artikkelit
Musiikkituotanto / Music production
- Sävellys / Composition
- Musiikkiteemat, -jinglet ja -taustat/ Musical themes, jingles and backgrounds
Esimerkki työnkulusta: 
- Työ aloitetaan asiakkaan kanssa yhteisellä suunnittelupalaverilla, jossa selvitetään mitä asiakas tarvitsee, käydään läpi kokonaisuus ja projektin työvaiheet.
- Seuraavaksi alkaa visuaalisen ilmeen* työstö. Sen aikana tuotteelle tai palvelulle luodaan joko kokonaan oma ilme tai suunnittelussa sovelletaan olemassa olevaa ilmettä ja graafista ohjetta.
- Prosessiin kuuluu erilaisia luonnosvaiheita tilanteen ja työn laajuuden mukaan.
- Suunnittelutyön tuloksena syntyvää ilmettä voidaan soveltaa asiakkaan tarpeiden mukaan eri kokonaisuuksiin.
- Asiakkaalle toimitetaan valmiit tiedostot/tuotteet sopimuksen mukaan. Painotöissä hoidan kilpailutuksen ja yhteydenpidon painotaloihin.
Ole yhteyteydessä, niin keskustellaan tarkemmin!

*Visuaalinen ilme tarkoittaa sitä, miten yritys tai brändi näyttäytyy asiakkaille ja yhteistyökumppaneille.
Ilme kertoo mikä yritys tai brändi on ja mitä se edustaa. Vahva identiteetti rakentaa luotettavuutta, ammattimaisuutta ja uskottavuutta sekä nostaa yrityksen ja tuotteiden arvoa asiakkaiden että yhteistyökumppaneiden silmissä.
Visuaalinen ilme voidaan tehdä yksittäiselle tuotteelle tai kokonaisuutena yrityksen kaikelle viestintä- ja markkinointimateriaalille.
Back to Top