Sähköisen julkaisun graafinen suunnittelu ja taitto. / Graphic design and layout for electric publication.
Asiakas/client: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu / South-Eastern Finland University of Applied Sciences
Back to Top