Graafinen suunnittelu, taitto ja kuvitus.
Graphic design, layout and illustration.

Asiakas/client: Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy (Socom)
Back to Top