Visuaalisen identiteetin luominen ja verkkosivusuunnittelu tanssinopettaja Heini Ahtiaiselle.
Visual identity and website design for dancing instructor.
Asiakas/Client: Heini Ahtiainen
Back to Top