Graafinen suunnittelu, taitto ja kuvankäsittely. Lue julkaisu
Luode-hankkeen logo on myös minun käsialaani. Kuvat projektissa mukana olleiden kuvaamia.
Graphic design, layout and photo retouching. Read the publication (in Finnish). 
Luode-project logo is also my design. Photos © project members.

Asiakas/client: LUT University 
Back to Top