Graafinen suunnittelu ja verkkosivun toteutus Kohoa Synergiakeskukselle.
Graphic and web design for Kohoa Synergiakeskus.
Asiakas/Client: Kohoa Synergiakeskus
Back to Top