Kouvola Game Week 2019 graafinen ilme, web-mainokset sekä nettisivut.
Visual identity, web-ads and web design for Kouvola Game Week '19. 
Asiakkaat: Kouvolan kaupunki & Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk
Clients: City of Kouvola & South-Eastern Finland University of Applied Sciences
Back to Top