Visuaalinen ilme ja nettisivusuunnittelu Kumous-hankkeelle.
Visual identity and web design for Kumous project.

Asiakas/client: Työterveyslaitos (TTL) / Finnish Institute of Occupational Health (FIOH)
Back to Top