Graafinen suunnittelu, taitto ja valokuvaus.
Book design, layout and photography.

Asiakas/client: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu (Kyamk) / Kymenlaakso University of Applied Sciences
Back to Top