Kirjan graafinen suunnittelu ja taitto. Kirja koostuu yli 700 kirjeestä eturintaman ja kodin väliltä talvi- ja jatkosodan ajalta. Tietoiskut kotirintamalta, kartat, kuvitukset ja sodanaikaiset valokuvat rytmittävät kirjan etenemistä. 
Book design project about World War II correspondence between frontline and home front. Book consist of over 700 letters. Every chapter's introduction concentrates to home front and illustrates history with photographs, maps and illustrations. 

Asiakas/client: yksityinen/private customer
Back to Top