Luonnollinen hyvinvointimatkailu – tulevaisuuden suunnannäyttäjinä tutkimustieto ja teknologia -raportin graafinen suunnittelu, taitto ja osa sisällön valokuvauksesta. 
Graphic design, layout and part of photography for report. 
Asiakas/client: Mikkelin ammattikorkeakoulu (Mamk) / Mikkeli University of Applied Sciences (Mamk)
Kannen kuva/cover photo: Viljo Kuuluvainen
Back to Top