Visuaalinen ilme ja verkkosivu seksuaaliterapeutille. Visuaalinen ilme määrittelee logon käytön, värit sekä typografian. 
Visual identity and website for sexual therapist. The visual identity consists of the manual for logo, colours and typography. 
Asiakas/Client: Tmi Maiju Vesa
Back to Top