Peilissä näin naisen - Zoen tarina graafinen suunnittelu, taitto (paino sekä ekirja) ja kuvien käsittely / Graphic design, layout (both print and ebook) and photo retouch. 
Asiakas/client: Docendo Oy
Teksti/text: Zoe Foster & Petri Pietiläinen
Kuvat/photography: Juha Metso
Back to Top