Sähköisen julkaisun graafinen suunnittelu ja taiteellinen ohjaus. Lue koko julkaisu.
Graphic design and art directing for electric publication. Read the publication (in Finnish).
Kuvitukset/Illustrations: Ida Alanko, Tino Korkala & Bea Longhurst
Asiakas/Client: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk / South-Eastern Finland University of Applied Sciences Xamk
Back to Top