Tutkimusjulkaisun graafinen suunnittelu ja taitto. Tutkimusjulkaisu voi näyttää myös hyvältä! / A research publication about esports in Finland.  Graphic design and layout. Research publication can also be nice to look at!
Asiakas/client: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk / South-Eastern Finland University of Applied Sciences Xamk
Back to Top