Graafinen suunnittelu, taitto ja kuvitus. Linkki valmiiseen työhön.
Graphic design, layout and illlustration. Read the whole publication (in Finnish).
Back to Top