Graafinen suunnittelu ja taitto digitaaliselle julkaisulle.
Graphic design and layout for a digital publication. 

Kuvitus ja suunnittelu/Illustrations and co-design: Reetta Suhonen
Back to Top