Graafinen suunnittelu ja taitto. Valokuvat kirjan kirjoittaneiden opiskelijoiden ottamia. Lue kirja täältä.
Graphic design and layout. Images by various students. Read the book here!
Asiakas/client: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu (Kyamk) / Kymenlaakso University of Applied Sciences
Kannen symboli/cookbook symbol: Nicholas Leppanen

Back to Top