Graafinen suunnittelu, taitto ja kuvankäsittely. Lue The viewpoints on art-based work -julkaisu
Graphic design, layout and photo retouching. Read the publication.
Asiakas/client: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu / South-Eastern Finland University of Applied Sciences (Xamk)
Kannen kuva/cover image: Katariina Silvola
Back to Top