Graafinen suunnittelu, taitto ja kuvankäsittely. Julkaisun voi lukea täältä. / Graphic design, layout and photo retouching. Read the publication here.
Asiakas/client: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu / South-Eastern Finland University of Applied Sciences (Xamk)
Kannen kuva/cover image: Katariina Silvola
Back to Top