Graafinen suunnittelu ja toteutus. Lue julkaisu.
Julkaisu voitti Xamkin vuoden 2023 julkaisu -palkinnon: "Xamkin julkaisuryhmän valinta vuoden julkaisuksi on Terhi Kaipaisen toimittama teos Urasuunnitelua Aidin neuvoin – Tekoäly ohjauksen apuna. Julkaisuryhmä piti julkaisun aihetta ajankohtaisena ja koulutuspoliittisesti olennaisena. Vahvuuksina mainittiin myös moninäkökulmaisuus ja konkreettisuus sekä kaunis taitto ja miellyttävä lukukokemus."
Graphic design and layout for AI driven career planning. Read the publication (in Finnish).
The publication won Xamk's 2023 Publication of the Year award: "The selection of Xamk's publishing group as Publication of the Year is a work edited by Terhi Kaipainen. The publishing group considered the topic of the publication topical and relevant in terms of education policy. Also mentioned as strengths were multi-point of view and concreteness, as well as beautiful layout and a pleasant reading experience."

Back to Top