Graafinen suunnittelu ja taitto digitaaliselle julkaisulle. 
Graphic design and layout for a digital publication.

Kuvitus/Illustrations: Reetta Suhonen
Back to Top