Sähköisen julkaisun graafinen suunnittelu ja taitto. Ulkoasu on tehty käyttöliittymältään muistuttamaan verkkosivua. /Graphic design and layout for an electronic publication. The UI is designed to resemble a website.
Kuvitus/illustrations: Tino Korkala
Asiakas/client: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu / South-Eastern Finland University of Applied Sciences
Back to Top