Graafinen ilme ja markkinointimateriaalin graafinen suunnittelu Tiedetorstai-tapahtumalle.
Visual identity and marketing material design for Tiedetorstai (Science Thursday) science fair. 

Asiakas/client: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu (Kyamk)
Logo
Juliste/poster

Yksityiskohtia kuvituksesta / Close-ups from illustration.
Esite/prochure.
Ohjelma/programme.
Flyer
Nettibanneri/web banner.
Back to Top