"Teknologiaa työntekijöiden ja asiakkaiden hyvinvointiin – mihin tarpeeseen hyvinvointiteknologiaa?" on animaatioesitys hyvinvointiteknologian mahdollisuuksista ja odotuksista sosiaali- ja terveysalalle. Animaatiossa tuodaan esille näkökulmia hyvinvointiteknologian tarpeesta, hankinnasta, käyttöönotosta, perehdyttämisestä ja eettisistä kysymyksistä. 
Animointi, puhe ja musiikkituotanto.
An introduction animation for wellfare technology. Finnish only. 
Asiakas/client: LUT University 
Back to Top