Visualisointi, graafinen suunnittelu sekä kuvitus Tietomaa Uudistaa -projektiin. Visualisations, layout design and illustrations for Tietomaa Uudistaa -project.
Back to Top